Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych

Postępowania:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 08.12.2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 626731-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.
Szkoła Podstawowa nr 8 (dawny Zespół Szkół) w Trzebini:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 8 im Jana Pawła II w Trzebini na trasie w 2018r: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 6a


ZAŁĄCZNIK NR 7


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


 UMOWA PROJEKT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 624158-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.
Zespół Szkół w Trzebini: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania w 2018r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 6a


ZAŁĄCZNIK NR 7


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


 UMOWA PROJEKT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 23.02.2017r.


Trzebinia: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Trzebini na trasie: 
miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania w 2017 r.
Numer ogłoszenia: 24651 - 2017; data zamieszczenia: 15.02.2017 r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 6a


ZAŁĄCZNIK NR 7


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


 UMOWA PROJEKT


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Trzebini na trasie: 
miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania w 2017 r.

Do pobrania:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.12.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 6a


ZAŁĄCZNIK NR 7


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


 UMOWA PROJEKT

 TRANS_ZIT