Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych

Postępowania:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 13.12.2018r. na zadnie pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini w 2019r. na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania.  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 659778-N-2018 z dnia 2018-12-10 r. 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania w 2019r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 6a


ZAŁĄCZNIK NR 7

 UMOWA PROJEKT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 657951-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini na trasie w 2019r: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 6a


ZAŁĄCZNIK NR 7

 UMOWA PROJEKT