Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  

1.   8.00 - 8.45   - 10 min
2.   8.55 - 9.40   - 15 min
3.   9.55 - 10.40 - 10 min
4. 10.50 - 11.35 - 10 min
5. 11.45 - 12.30 - 20 min
6. 12.50 - 13.35 - 10 min
7. 13.45 - 14.30   - 5 min
8. 14.35 - 15.20   - 5 min
8. 15.25 - 16.10


Skład Zarządu Rady Rodziców
2018/2019:

 • przewodnicząca:
 • zastępcy:
 • skarbnik:
 • sekretarz:

  • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19
   do pobrania TUTAJ lub TUTAJ
   Więcej informacji na ten temat TUTAJoraz TUTAJ


  • Zarządzenie w sprawie bezpłatnych podręczników
   do pobrania TUTAJ


  • Regulamin uczestnictwa na zajęciach na pływalni w roku
   szkolnym 2017/18 do pobrania TUTAJ


  W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne otrzymają uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej
  oraz klasy III Gimnazjum zgodnie z zapisami regulaminu dostępnego TUTAJ


  Informacja MEN w sprawie tzw. dopalaczy. Gdzie szukać pomocy. Telefony alarmowe. Więcej na ten temat TUTAJ


  W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci polecamy informacje zawarte
  w tym dokumencie oraz w tym dokumencie .


  Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2-3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety, obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.
  O tym, że jest to wiedza przydatna, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wyobrazić sobie, że w twojej obecnośi ktoś z najbliższej rodziny doznaje zatrzymania akcji serca. Aby zdobyć niezbędne umiejętności, najlepiej wziąć udział w specjalnym kursie pierwszej pomocy. Nie każdy jednak ma na to czas i możliwości, ponadto wiedza zdobyta w wyniku kursu po jakimś czasie jest zapominana.
  Stąd dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej. Przykładem może być gra "pierwsza pomoc", dostępna na stronie:

  Gra edukacyjna pierwsza pomoc BLS / AED

  Gra jest oparta na rekomendacjach Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Gracz dzięki serii prostych ćwiczeń może prześledzić krok po kroku, w jaki sposób prawidłowo ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pierwszej pomocy, wykonując uciąnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze oraz używając automatycznego defibrylatora (AED)  Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji wewnętrznej na temat skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych wyniki ankiet rodziców TUTAJ
  wyniki ankiet uczniów TUTAJ
  wyniki ankiet nauczycieli TUTAJ

  szczegóły TUTAJ  Sześciolatek w SP nr 8 w Trzebini
  FILM  Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej
  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  do pobrania TUTAJ
  Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej
  - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
  do pobrania TUTAJ
  Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej
  - BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
  do pobrania TUTAJ  Zasady współpracy z rodzicami do pobrania TUTAJ