Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  Ogólnopolski Program "Klub Bezpiecznego Puchatka" realizowany był w naszej szkole przez wszystkie klasy pierwsze (Ia, Ib, Ic) pod opieką wychowawców.
GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
 3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 1. Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
 2. Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
 3. Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
 5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 6. Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.
W ramach realizacji programu wychowawcy klas I przeprowadzili zajęcia z użyciem otrzymanych od organizatora Klubu Bezpiecznego Puchatka materiałów edukacyjnych. Scenariusze zajęć dotyczyły następującej tematyki:
 • Umiemy bezpiecznie zachować się w drodze do szkoły
 • Bezpiecznie w szkole
 • Bezpiecznie w szkole, w domu i na podwórku
 • Wypoczywamy bezpiecznie

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje bezpiecznego zachowania w środowiskach im najbliższych, uczestniczyli w zajęciach praktycznych, ucząc się współpracy w grupie. Odbyła się prezentacja filmów umieszczonych na stronie internetowej klubu oraz wspólne rozwiązywanie testów o bezpieczeństwie.
W realizację projektu zaangażowaliśmy także rodziców, przekazując im broszury informacyjne oraz informując o dostępnych dla nich materiałach. Uczniowie oraz rodzice korzystali z książeczek "Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka", z materiałów edukacyjnych na stronie internetowej i płyty edukacyjnej. Uzupełnieniem zajęć było spotkanie z policjantem, które pomogło dzieciom w zapewnieniu poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz akceptacji, wizyta w budynku straży pożarnej, gdzie poznały specyfikę pracy strażaka oraz zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Aby w praktyce utrwalić treści związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach, uczestniczyły w ćwiczeniach w terenie oraz wykonywały prace plastyczne związane z tematem.

W listopadzie w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Test Bezpieczeństwa przeszli z wynikiem pozytywnym i zdobyli Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka. Nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w tegorocznej edycji programu.
EFEKTY PROJEKTU
Cele jakie sobie założyliśmy przy realizacji programu zostały osiągnięte. Mamy nadzieję, że tematyka zajęć uwrażliwiła dzieci na kwestię własnego bezpieczeństwa oraz zachowania ostrożności w kontaktach z innymi osobami, a także pozwoliła nabyć umiejętność niesienia pomocy potrzebującym. Praca podczas realizacji tego projektu przyniosła nam wiele satysfakcji. Pokazała jak wiele zależy od nas samych, a także od osób czy instytucji, które nas otaczają. Uczniowie realizując cele projektu dowiadywali się o swoich prawach, ale również o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu. Projekt uzmysłowił uczniom, że bezpieczeństwo każdego z nas w głównej mierze zależy od nas samych, a instytucje publiczne są po to, by nas wspierać, a nie wyręczać.

Koordynator programu : Beata Nowak

Poniżej fotorelacja z działań projektowych.
Klub Bezpiecznego Puchatka -
rok szkolny 2013/2014