Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  Gabinet psychologiczny zaprasza

godziny przyjęć:

 • wtorek 8.40 - 12.40
 • środa: 12:30 - 15:45
 • piątek: 8:00 - 11:45

Psycholog Marta Piechowicz udziela pomocy psychologicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 oraz ich rodzicom.
Opieka psychologiczna nad uczniem w SP nr 8:
 • Kl. I do VI SP
 • Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli
Diagnoza i terapia w zakresie:
 • Trudności szkolnych
 • Specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
 • Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych.
Działania profilaktyczne:
 • Systematyczna realizacja elementów programów profilaktycznych. Treningu ART - trening zastępowania agresji.
 • Szkoły dla rodziców i wychowawców.
Współpraca z ośrodkami specjalistycznymi zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie:
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Służba Zdrowia
 • Sąd Rejonowy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczególną opieką terapeutyczną objęci są uczniowie niepełnosprawni, którzy uczęszczają na systematyczną terapię psychologiczną.