Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  
Lata wadowickie
Lata okupacji
Na kapłańskiej drodze
Uśmiechnięty biskup
Kardynał Wojtyła
Pontyfikat Jana Pawła II
"Santo Subito"
Kanonizacja

NAJWAŻNIEJSZE DATY

18 V 1920
urodziny Karola Wojtyły w Wadowicach
1938
ukończenie szkoły średniej z odznaczeniem i rozpoczęcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagielońskim
1 IX 1939
wybuch II wojny światowej i przerwanie studiów
1940-1941
rozpoczęcie pracy fizycznej w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay
1942
wstąpienie do Seminarium Duchownego w Krakowie
1 XI 1946
otrzymanie święceń kapłańskch z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
1946-1948
studia w Rzymie
1948
wikariusz parafii Niegowić (pow. bocheński)
1949-1951
wikariusz parafii Św. Floriana w Krakowie. Studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskanie doktoratu z teologii moralnej
1953
habilitacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca etyki społecznej w seminarium duchownym
1954
praca na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
4 VII 1958
mianowanie biskupem tytularnym Ombi
28 IX 1958
konsekrowanie na biskupa
16 VI 1962
wikariusz kapitulny krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)
30 XII 1963
mianowanie arcybiskupem metropolitą krakowskim
8 III 1964
ingres na Wawel
10 X 1964
otrzymanie paliusza
29 V 1967
mianowanie kardynałem
26 VI 1967
kreowanie kardynałem
16 X 1978
papież (Jan Paweł II)
22 X 1978
uroczyste rozpoczęcie pontyfikatu
2 - 10 VI 1979
pierwsza pielgrzymka do Polski
13 V 1981
postrzelenie przez zamachowca na Placu Sw. Piotra
16 - 23 VI 1983
druga pielgrzymka do Polski
31 III 1985
ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
31 III 1985
ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
8 - 14 VI 1987
trzecia pielgrzymka do Polski
1 - 9 VI 1991
czwarta pielgrzymka do Polski
25 VI 1992
podpisanie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego
28 VII 1993
podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską
22 V 1995
nieoficjalna wizyta w Polsce w ramach pielgrzymki do Czech
XI 1996
50 - lecie święceń kapłańskich
9 X 1998
nadanie imienia naszej szkole
5 - 17 VI 1999
szósta pielgrzymka do Polski
6 - 9 VI 2003
100. pielgrzymka - do Chorwacji
2 IV 2005
śmierć papieża Jana Pawła II w Watykanie
21 V 2007
otwarcie Sali Pamięci Jana Pawła II w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini
1 V 2011
beatyfikacja Jana Pawła II
27 IV 2014
kanonizacja Jana Pawła II