Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  
Grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 8
im. Jana Pawła II
w Trzebini
rok szkolny 2018/2019

          dyrekcja szkoły

 • dyrektor mgr Ilona Ptak
 • wicedyrektor mgr Ewa Musiał
 • wicedyrektor mgr Jacek Pająk

          nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III

 • mgr Barbara Adamczyk
 • mgr Beata Wrońska - Babecka
 • mgr Małgorzata Fortuna
 • mgr Beata Klimczak
 • mgr Iwona Molikiewicz
 • mgr Beata Niemczyk
 • mgr Beata Nowak
 • mgr Monika Kopeć - Nowak
 • mgr Małgorzata Pierzynka
 • mgr Teresa Wojas
 • mgr Elżbieta Deszcz
 • mgr Małgorzata Celadyn

          nauczyciele języka polskiego

 • mgr Bożena Buzdygan
 • mgr Sylwia Deja
 • mgr Piotr Siejka
 • mgr Bożena Feluś
 • mgr Michalina Henc
 • mgr Małgorzata Kubarek

          nauczyciele języka angielskiego

 • mgr Teresa Kotela
 • mgr Małgorzata Fonderska
 • mgr Agnieszka Głogowska
 • mgr Monika Marcela
 • mgr Alicja Bębenek
 • mgr Wioletta Piotrowska

          nauczyciele języka niemieckiego

 • mgr Agnieszka Pudzianowska
 • mgr Joanna Krzemień
 • mgr Katarzyna Kaput

          nauczyciele matematyki

 • mgr inż. Zofia Wątor
 • mgr Paulina Wyrębak
 • mgr Paulina Kowalska
 • mgr Gabriela Dolińska
 • mgr Renata Nowakowska - Kawala

          nauczyciele przyrody i biologii

 • mgr Agnieszka Czaplińska
 • mgr Urszula Jankowska

          nauczyciele historii i historii i społeczeństwa

 • mgr Monika Kwartnik
 • mgr Irena Sołtys

          nauczyciel geografii

 • mgr Dariusz Stryjniak

          nauczyciel fizyki

 • mgr Grażyna Gąsior

          nauczyciel chemii

 • mgr Anna Sumera

          nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych

 • mgr inż. Maciej Mierniczek
 • mgr Katarzyna Trębacz

          nauczyciel techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

 • mgr Aneta Pogoda

          nauczyciel muzyki

 • mgr Edyta Poręba

          nauczyciel plastyki

 • mgr Beata Ubik

          nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • mgr Iwona Łukasik

          nauczyciele wychowania fizycznego

 • mgr Małgorzata Zimny
 • mgr Jacek Pająk
 • mgr Piotr Szybalski
 • mgr Marcin Kasprzyk
 • mgr Katarzyna Franczyk
 • mgr Adrian Piórko - Pawliński
 • mgr Adam Gromadzik

          katecheci

 • ksiądz mgr Roman Stechura
 • siostra mgr Genowefa Kramarz

          specjaliści szkolni

 • mgr Beata Budasz (pedagog)
 • mgr Bożena Bednarczyk (pedagog)
 • mgr Marta Piechowicz (psycholog)
 • mgr Elżbieta Radlińska (logopeda)
 • mgr Małgorzata Zimny (rehabilitant)

          nauczyciele wspomagający

 • mgr Magdalena Jaroń
 • mgr Magdalena Rasiej
 • mgr Małgorzata Podymkiewicz - Gleczman
 • mgr Agnieszka Sroka
 • mgr Beata Szczurek