Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  
Grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 8
im. Jana Pawła II
w Trzebini
rok szkolny 2015/2016

          dyrekcja szkoły

 • dyrektor mgr Ilona Ptak
 • wicedyrektor mgr Ewa Musiał
 • wicedyrektor mgr Jacek Pająk

          nauczyciel oddziału przedszkolnego

 • Justyna Kochańska

          nauczyciele kształcenia zintegrowanego w klasach I-III

 • mgr Barbara Adamczyk
 • mgr Beata Wrońska - Babecka
 • mgr Bożena Buzdygan
 • mgr Renata Grela
 • mgr Małgorzata Fortuna
 • mgr Beata Klimczak
 • mgr Iwona Molikiewicz
 • mgr Beata Niemczyk
 • mgr Beata Nowak
 • mgr Monika Kopeć - Nowak
 • mgr Małgorzata Pierzynka
 • mgr Lidia Śmiłek
 • mgr Teresa Wojas
 • mgr Iwona Molikiewicz
 • mgr Bożena Kęska - Baláž
 • mgr Elżbieta Deszcz

          nauczyciele języka polskiego

 • mgr Agata Mazur
 • mgr Agata Matonóg
 • mgr Bożena Gołąb

          nauczyciele języka angielskiego

 • mgr Teresa Kotela
 • mgr Małgorzata Fonderska
 • mgr Agnieszka Głogowska
 • mgr Monika Marcela
 • mgr Alicja Bębenek

          nauczyciele matematyki

 • mgr inż. Zofia Wątor
 • mgr Paulina Wyrębak

          nauczyciele przyrody

 • mgr Agnieszka Czaplińska

          nauczyciel historii

 • mgr Monika Kwartnik

          nauczyciel informatyki i techniki

 • mgr inż. Maciej Mierniczek

          nauczyciel techniki

 • mgr Aneta Pogoda

          nauczyciel muzyki

 • mgr Edyta Poręba

          nauczyciel plastyki

 • mgr Beata Ubik

          nauczyciele wychowania fizycznego

 • mgr Małgorzata Zimny
 • mgr Jacek Pająk
 • mgr Piotr Szybalski
 • mgr Marcin Kasprzyk
 • mgr Katarzyna Franczyk
 • mgr Adrian Piórko - Pawliński

          nauczyciele wspomagający

 • mgr Magdalena Jaroń
 • mgr Iwona Jakóbik
 • mgr Magdalena Rasiej

          katecheci

 • ksiądz mgr Artur Zdebski
 • ksiądz mgr Janusz Rabiniak
 • siostra mgr Grażyna Czech

          nauczyciel - bibliotekarz

 • mgr Bożena Gołąb

          specjaliści szkolni

 • mgr Beata Budasz (pedagog)
 • mgr Bożena Bednarczyk (pedagog)
 • mgr Marta Piechowicz (psycholog)
 • mgr Elżbieta Radlińska (logopeda)
 • mgr Małgorzata Zimny (rehabilitant)