Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  
     Europejski Dzień Logopedy jest obchodzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej dnia 6 marca. Podkreślenie znaczenia tego święta jest ważne na etapie edukacji szkolnej, gdyż w tym okresie rola logopedy jest szczególnie istotna. W naszej szkole z tej okazji po raz kolejny zostanie zorganizowany konkurs logopedyczny pod hasłem: "Poezje Juliana Tuwima". Jest on adresowany do uczniów z klas 1-3 oraz 4-6 uczęszczających na terapię logopedyczną do gabinetu szkolnego. Recytacja wybranych wierszy będzie dopełniana rekwizytami, strojami lub ilustracjami. Punktowana będzie recytacja, interpretacja wierszy, artykulacja, strój, ogólny wyraz artystyczny, lingwołany. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu tj. 6 marca 2018 roku, a zwycięzcy otrzymają tytuł i statuetkę Mistrza Pięknej Mowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
     W połowie maja zostanie również rozstrzygnięty Plastyczny Konkurs Logopedyczny pod nazwą "W koszu Szymona". Informacje na temat konkursu zamieszczone są na tablicy na korytarzu G parter. Wszystkim uczestnikom i kibicom konkursów życzymy POWODZENIA !

Gabinet logopedyczny zaprasza

godziny przyjęć:

  • poniedziałek: 8:00 - 10:40
  • wtorek: 8:00 - 11:35
  • środa: 8:00 - 13:35
  • czwartek: 10:50 - 13:35

Logopeda, mgr Elżbieta Radlińska, prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini. Terapia ta ma formę indywidualą dla uczniów specjalnej troski oraz formę grupową dla uczniów w normie intelektualnej. Rodezice uzyskują wsparcie poprzez udzielanie porad i wskazówek do pracy z dzieckiem z problemami logopedycznymi. W wyniku uczęszczania na zajęcia logopedyczne uczniowie poprawiająi rozwijają mowę.