Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  

1.   8.00 - 8.45   - 10 min
2.   8.55 - 9.40   - 15 min
3.   9.55 - 10.40 - 10 min
4. 10.50 - 11.35 - 10 min
5. 11.45 - 12.30 - 20 min
6. 12.50 - 13.35 - 10 min
7. 13.45 - 14.30   - 5 min
8. 14.35 - 15.20   - 5 min
8. 15.25 - 16.10


 • Regulamin wypożyczania podręczników TUTAJ lub TUTAJ
                                      oraz oświadczenie TUTAJ lub TUTAJ

 • Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów do pobrania TUTAJ

 • Regulamin ustalania ocen zachowania do pobrania TUTAJ

 • Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini do pobrania TUTAJ

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini do pobrania TUTAJ

 • Wymagania edukacyjne do poszczególnych przedmiotów dostępne są w sekretariacie i u nauczycieli przedmiotów

 • Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych w roku 2018/19 do pobrania TUTAJ lub TUTAJ

 • Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2018/19

 • Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2018/19 do pobrania

 • Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 8 Jana Pawła II w Trzebini do pobrania

 • System Wspierania Zdolności Uczniów - praca z uczniem zdolnym - w SP nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini do pobrania TUTAJ