Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini

„Widzę, że przygotowujecie się poważnie do zadań jutra.”

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa nr 8
  im. Jana Pawła II w Trzebini

Osiedle Widokowe 21
32-540 Trzebinia
woj. małopolskie

tel: 32 6121 956 fax: 32 6122 952

e-mail: zwmsp8@interia.pl

e-Dziennik Librus

 • Szkoła posiada dziennk elektroniczny Librus


 Wejdź 

Facebook

 • Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Szkoły na facebooku, gdzie publikowane są aktualności


 Wejdź 

Biblioteka szkolna

Godziny pracy 
Biblioteki Szkolnej
w 2 semestrze

Poniedziałek: 
8.00 - 8.55
9.55 - 10.50
11.45 - 12.30
13.45 - 14.30
Wtorek: 
8.50 - 13.35
Środa:
8.00 - 9.55
12.50 - 13.45
Czwartek: 
8.00 - 12.50
Piątek: 
8.55 - 12.50

STOŁÓWKA

Godziny pracy stołówki szkolnej
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Godziny wydawania posiłków
12.15-12.30 (klasy pierwsze)
12.30-13.00 (pozostali uczniowie)
13.00-14.00 (osoby z zewnątrz)

Obiady prosimy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem

Celem odliczenia kosztu obiadu, informację o nieobecności dziecka prosimy składać na kuchni.

 Menu na facebook

Dzwonki

 • 1.   8.00 - 8.45 - 10 min
 • 2.   8.55 - 9.40 - 15 min
 • 3.   9.55 - 10.40 - 10 min
 • 4. 10.50 - 11.35 - 10 min
 • 5. 11.45 - 12.30 - 20 min
 • 6. 12.50 - 13.35 - 10 min
 • 7. 13.45 - 14.30 - 5 min
 • 8. 14.35 - 15.20 - 5 min
 • 9. 15.25 - 16.10

BIP SP8


 Wejdź 

Klasy integracyjne są wpisane w historię naszej szkoły. Ich głównym celem jest umożliwienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości oraz potrzeb. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzeniem, niedosłuchem, dzieci z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem lub Zespołem Aspergera.

W takiej klasie pracuje dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel specjalista- oligofrenopedagog, którzy wspólnie realizują proces edukacyjny dzieci. Oznacza to, że program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam jak w każdej równoległej klasie. Jednakże przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, wymagania edukacyjne są odpowiednio dostosowywane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami. Treści realizowane przez nauczyciela przedmiotu są zatem dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami. To właśnie tych dwóch nauczycieli stanowi niezwykły duet, który tworzy atmosferę klasy, w której uczniowie nie rywalizują ze sobą lecz wzajemnie się wspierają.

W naszej szkole proces edukacyjny i wychowawczy jest wspierany szerokim wachlarzem zajęć specjalistycznych takich jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem, zajęcia z surdopedagogiem , zajęcia wyrównawcze, zajęcia ruchowe i koła rozwijające zainteresowania dzieci od najmłodszych lat.

Szkoła to nie tylko edukacja. Zatem nasi uczniowie mają możliwość uczestniczyć w różnorodnych konkursach, warsztatach czy projektach. Od lat organizowany jest Powiatowy Festiwal Twórczości Integracyjnej, w którym biorą udział właśnie między innymi uczniowie klas integracyjnych, którzy mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami. Organizujemy również Lekkoatletyczną wiosnę, w której nasi podopieczni mogą wykazać się duchem rywalizacji, biorąc udział w różnych konkurencjach sportowych. Uczniowie biorą także udział w zajęciach na basenie i wyjeżdżają na zielone szkoły. Naszym dużym atutem są gabinety dydaktyczne, w których uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą pod opieką nauczyciela korzystać z indywidualnych bądź grupowych zajęć dydaktyczno –wyrównawczych i terapeutycznych.

Uczniowie uczęszczający do klasy integracyjnej, mają możliwość nauczyć się współdziałania, zrozumienia i respektowania potrzeb innych, potrafią być bardziej asertywni ale też wykazują się większą wrażliwością i empatią, co w dzisiejszym świecie jest niezwykłą wartością.