KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

ZOFIA GĄGOLSKA – Drobna Istota o Wielkim Sercu

(05.04.1959 – 22.08.2006)


zosia

 W sierpniu 2006 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła od nas Zofia Gągolska – wicedyrektor naszej szkoły, a także nauczycielka języka francuskiego oraz informatyki.

Urodziła się w Kolbuszowej. Tam też uczęszczała do liceum ogólnokształcącego. Edukację kontynuowała na Uniwersytecie Jagiellońskim (filologia rosyjska). Na początku lat 90. na uczelni w Montpellier we Francji ukończyła kurs języka, literatury oraz cywilizacji francuskiej. Wkrótce uzyskała Dyplom Pogłębionej Znajomości Języka Francuskiego. Natomiast studia podyplomowe umożliwiły Jej nauczanie informatyki, a także zarządzanie oświatą.

Przez ponad dwadzieścia lat pani Zofia pracowała w szkolnictwie. Najpierw w szkołach podstawowych (Wola Radziszewska i Libiąż), a od 1999 roku w Gimnazjum nr 3 w Trzebini. W tym czasie uczyła języka rosyjskiego, francuskiego, informatyki. W każdej z placówek dała się poznać jako wybitny pedagog, wychowawca i opiekun młodzieży. Od kwietnia 2000 roku, będąc wicedyrektorem gimnazjum, ujawniła jeszcze niemałe zdolności organizacyjne...

Pani Gągolska współtworzyła naszą szkołę, była w niej od początku. Jej zaangażowanie można nazwać wzorcowym i godnym naśladowania. Przejawiało się ono nie tylko w organizowaniu cyklicznych imprez, ale przede wszystkim w codziennej pracy i współpracy. Z uczniami, rodzicami (współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Bona Fide), nauczycielami (wspieranie w działaniach dydaktycznych i wychowawczych, popieranie nowatorskich pomysłów) oraz darczyńcami (m.in. wyposażenie pracowni językowej w komputery pozyskane od przyjaciół szkoły).

Była współrealizatorką, a często również pomysłodawczynią wielu inicjatyw ożywiających życie szkolne, m.in.: pięciu edycji Powiatowych Dni Języków Obcych, Śląsko-Małopolskiego Konkursu Scrabble in English, projektu „Świętowanie” w ramach programu Socrates Comenius (współpraca z placówkami z Anglii i Hiszpanii), Dnia Dziecka dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych.

Naszej Drogiej Koleżance i Przyjaciółce szczególnie leżała na sercu kultura romańska. Dała się poznać jako niestrudzona jej popularyzatorka. Uwidoczniło się to nie tylko w nauczaniu języka francuskiego (własny program „Język francuski i komputer”), ale również poprzez propagowanie mowy Napoleona w mieście, gminie i powiecie, szkolne wycieczki do Francji czy uczestnictwo we współpracy Trzebini z Billy-Montigny (opieka nad młodzieżą, funkcja tłumacza w czasie wizyt). W dużej mierze dzięki Jej pracy i pomysłom gimnazjum otrzymało w 2002 roku, za nowatorstwo w nauczaniu języków obcych, certyfikat European Labelprzyznawany przez MEN i Komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury.

Pani Gągolska, za zaangażowanie, pasję i sukcesy, otrzymywała nagrody wszystkich swoich dyrektorów. Trzykrotnie była również uhonorowana Nagrodą Burmistrza Trzebini.

Znaliśmy ją głównie jako nauczycielkę i naszą przełożoną, ale przecież obok pracy w szkole pani Zofia miała jeszcze inne życie, w którym sprawdziła się równie znakomicie i osiągnęła nie mniejsze sukcesy. Była bowiem żoną i matką trójki dzieci, zawsze starannie dbała o ciepło domowego ogniska.

Słowa mogą przypomnieć Jej życie. Słowa mogą przypomnieć Jej nagrody i osiągnięcia. Słowa jednak nie potrafią wyrazić ani opisać entuzjazmu, zaangażowania, oddania, życzliwości, rzetelności, poświecenia. W pracy i w życiu prywatnym. W zdrowiu i w chorobie, gdyż również w zmaganiach z nią okazywała wytrwałość i optymizm. Była drobną istotą o wielkim sercu.

Bóg widocznie również potrzebuje dobrych nauczycieli, energicznych organizatorów i życzliwych ludzi. Dlatego wziął Cię, Zofio, do siebie... Ale i u nas na zawsze pozostaniesz – w naszej pamięci, wspomnieniach, sercach. Nie zapomnimy o Tobie.

 

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów

w Trzebini