KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8  W  TRZEBINI

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 3 W TRZEBINI „BONA FIDE
ZA ROK 2017

 

                Stowarzyszenie „Bona Fide” jest organizacją pożytku publicznego od roku 2008. Dzięki możliwości pozyskiwania 1% podatku, Stowarzyszenie może efektywnie wspierać Gimnazjum w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz edukacji, oświaty i wychowania. W roku 2017 uzyskane środki finansowe Stowarzyszenie Bona Fide wykorzystało w następujący sposób:

 

  • dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,
  • zakup nagród na Apel Osiągnięć dla uczniów, którzy uzyskali co najmniej I miejsce w powiecie i w województwie w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • dofinansowanie wyjazdu uczniów do teatru biorących udział w projekcie „Atorem być..”
  • dofinansowanie projektu matematycznego „ trójka na matematycznych ścieżkach”
  • ufundowanie stypendium „Nobelek” dla uczniów wyróżniających się wyjątkowo pozytywną postawą wśród społeczności szkolnej,
  • zakup statuetek i medali dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • opłaty administracyjne.

 

Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych koncentrowało starania na wsparciu uczniów z rejonu Gimnazjum nr 3 w Trzebini. Mamy nadzieję, że ufundowane nagrody, czy inne zorganizowane działania, m.in. zakup pomocy dydaktycznych przyczyniły się do podniesienia motywacji uczniów do nauki i do udziału w konkursach.
 

 

Przekazując 1% podatku na konto Stowarzyszenia Gimnazjum nr 3

„BONA FIDE”

możecie Państwo realizować pasje i marzenia Waszych dzieci

NR KRS 0000107880

Wypełniając formularz PIT-u WYBIERZ NAS


BONA FIDE – to Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Trzebini. Sama nazwa oznacza: w dobrej wierze, w uczciwych zamiarach. I dobrze oddaje założenia, które stanowiły inspirację do jego założenia oraz przyświecają obecnej działalności. 
W dobrej wierze zaangażowani rodzice, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani starają się pomagać tej trzebińskiej szkole w realizowaniu jej misji. Koncentrujemy się na jej najważniejszym ogniwie, czyli uczniach. 
Wszystkie zebrane przez nas środki trafiają właśnie do nich (w formach wskazanych poniżej). Nie zastępujemy instytucji, które zgodnie z prawem mają finansować oświatę. Uzupełniamy je jedynie, wspierając rozwój talentów, zainteresowania, pasje; pomagając potrzebującym, nagradzając zaangażowanie, zachowanie, pracowitość. Dorośli zasiadający w organach Stowarzyszenia działają społecznie – bez żadnych finansowych ani rzeczowych zysków.

 

Cele Stowarzyszenia to (cytując statut)        

 

1. Podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
3. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych (jesteśmy szkołą z klasami integracyjnymi).
4. Wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi.
5. Pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
6. Wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.