KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8  W  TRZEBINI

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 3 W TRZEBINI „BONA FIDE
ZA ROK 2016

Stowarzyszenie „Bona Fide” jest organizacją pożytku publicznego od roku 2008. Dzięki możliwości pozyskiwania 1% podatku, Stowarzyszenie może efektywnie wspierać Gimnazjum w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.            

W roku 2016 uzyskane środki finansowe Stowarzyszenie Bona Fide wykorzystało w następujący sposób:

 • zakup nagród na Apel Osiągnięć dla uczniów, którzy uzyskali co najmniej I miejsce w powiecie i w województwie w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,
 • ufundowanie stypendium „Nobelek” dla uczniów wyróżniających się wyjątkowo pozytywną postawą wśród społeczności szkolnej,
 • zakup statuetek i medali dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,
 • zakup kabla do monitora i wysięgnika do rzutnika (salaY),
 • dofinansowanie do zakupu projektora (salaY),
 • zakup książek do biblioteki szkolnej,
 • zakup piłek: nożnej, siatkowej, koszykowej,
 • dofinansowanie do transportu uczniów na lotnisko wyjeżdżających do Szwecji,
 • zakup obuwia sportowego dla ucznia w trudnej sytuacji materialnej,
 • zakup gier planszowych,
 • zakup pomocy dydaktycznych (fizyka, chemia)
 • dofinansowanie nagród dla uczniów biorących udział w wieczornych zajęciach sportowych,
 • zakup pilota
 • zakup poczęstunku dla uczniów biorących w konkursie SCRABLE
 • opłaty administracyjne.

Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych koncentrowało starania na wsparciu uczniów z rejonu Gimnazjum nr 3 w Trzebini. Mamy nadzieję, że ufundowane nagrody, czy inne zorganizowane działania, zakup dodatkowych podręczników do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych przyczyniły się do podniesienia motywacji uczniów do nauki i do udziału w konkursach.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 Z DZIAŁALNOŚCI

 STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 3 W TRZEBINI „BONA FIDE

 ZA ROK 2014

 

            

Stowarzyszenie „Bona Fide” jest organizacją pożytku publicznego od roku 2008. Dzięki możliwości pozyskiwania 1% podatku.

Stowarzyszenie może efektywnie wspierać Gimnazjum w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.

W roku 2014 uzyskane środki finansowe Stowarzyszenie Bona Fide wykorzystało w następujący sposób:

ü  zakup nagród na Apel Osiągnięć dla uczniów, którzy uzyskali co najmniej I miejsce w powiecie i udział w województwie w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i olimpiadach,

ü  dofinansowanie wycieczek szkolnych  dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,

ü  ufundowanie stypendium „Nobelek” dla uczniów wyróżniających się wyjątkowo pozytywną postawą wśród społeczności szkolnej,

ü  zakup statuetek i medali dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,

ü  dofinansowanie do wyjazdu uczniów na warsztaty z astronomii „Piknik pod gwiazdami”,

ü  przekazanie środków pieniężnych dla chorego Nikodema K. – wpłata na konto fundacji „Zdążyć z pomocą”,

ü  zakup używanych podręczników do biblioteki szkolnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,

ü  zakup piłek – uzupełnienie bazy sportowej (piłki do kosza oraz piłka nożna),

ü  zakup nagród dla uczniów biorących udział w projekcie nt. zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia,

ü  zakup pomocy logopedycznych,

ü  zorganizowanie tradycyjnego już meczu piłki siatkowej „nauczyciele kontra uczniowie”, zakup poczęstunku dla uczestników meczu,

ü  zakup części osłon na salę gimnastyczną (bandy),

ü  opłaty administracyjne.

 

 

 

Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych koncentrowało  starania na wsparciu uczniów z rejonu Gimnazjum nr 3 w Trzebini. Mamy nadzieję, że ufundowane nagrody, czy inne zorganizowane działania, zakup dodatkowych podręczników do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych przyczyniły się do podniesienia motywacji uczniów do nauki i do udziału w konkursach.

  


 

 

Przekazując 1% podatku na konto Stowarzyszenia Gimnazjum nr 3

„BONA FIDE”

możecie Państwo realizować pasje i marzenia Waszych dzieci

NR KRS 0000107880

Wypełniając formularz PIT-u WYBIERZ NAS


BONA FIDE – to Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Trzebini. Sama nazwa oznacza: w dobrej wierze, w uczciwych zamiarach. I dobrze oddaje założenia, które stanowiły inspirację do jego założenia oraz przyświecają obecnej działalności. 
W dobrej wierze zaangażowani rodzice, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani starają się pomagać tej trzebińskiej szkole w realizowaniu jej misji. Koncentrujemy się na jej najważniejszym ogniwie, czyli uczniach. 
Wszystkie zebrane przez nas środki trafiają właśnie do nich (w formach wskazanych poniżej). Nie zastępujemy instytucji, które zgodnie z prawem mają finansować oświatę. Uzupełniamy je jedynie, wspierając rozwój talentów, zainteresowania, pasje; pomagając potrzebującym, nagradzając zaangażowanie, zachowanie, pracowitość. Dorośli zasiadający w organach Stowarzyszenia działają społecznie – bez żadnych finansowych ani rzeczowych zysków.

 

Cele Stowarzyszenia to (cytując statut)        

 

1. Podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
3. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych (jesteśmy szkołą z klasami integracyjnymi).
4. Wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi.
5. Pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
6. Wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.