KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

logo

bezpieczna

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Trzebini

„Bezpieczna +”

  1. 1.Założenia programu.

Szkoła jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju ucznia Wypełnia znaczną część jego aktywnego życia. Jest miejscem intensywnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego jak też w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego. Celem edukacji szkolnej jest przygotowanie do dorosłego życia zarówno przez przekazywanie wiedzy, jak i kształtowanie postaw i umiejętności uczniów. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły.

Udział naszych uczniów w programie „Bezpieczna +” doskonale uzupełni ofertę skierowaną do naszych uczniów z włączeniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

  1. 2.Cele.

 Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Tworzenie modelu ucznia twórczego, kreatywnego, asertywnego, otwartego na problemy rówieśników i preferującego zdrowy styl życia. Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne, nabywanie umiejętności pracy z nimi, rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

  

  1. 3.Realizowane zadania

 

  • „Bezpiecznie Bliżej życia+” - Działania zmierzają do rozwijania umiejętności przygotowania posiłków począwszy od dokonywania zaplanowanych zakupów, przez naukę bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami kuchennymi, po przygotowanie degustacji potraw dla społeczności szkolnej.
  • „Bezpieczna wycieczka +” - Działania polegają na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki do Wisły . Uczestnikami wycieczki będzie 28 uczniów w tym 10 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 4 opiekunów z klas 3a i 5a szkoły podstawowej. Pozwoli to wskazać, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie są inni i potrafią poradzić sobie z samodzielnością oraz różnymi życiowymi problemami.
  • „Bezpieczne gry +” - Działania skierowane są do uczniów gimnazjum, którzy podczas zajęć opiekuńczych, wychowawczych i integracyjnych poznają reguły popularnych gier planszowych, komunikują się ze sobą , współpracują, wygrywają przegrywają, a wszystko to w atmosferze przyjemnej i twórczej zabawy.
  • „Bezpiecznie w Turcji +” - Działania polegają na zorganizowaniu kursu języka tureckiego „ Lingua Turkish” dla 5 uczniów gimnazjum. Kurs odbywać się będzie jeden raz w tygodniu, prowadzącym będzie uczeń szkoły pochodzenia tureckiego, który samodzielnie opracuje plan zajęć.
  • „Bezpiecznie podróżujemy po Wiedniu w XIX w. +” - Działania to przygotowanie przez 15 uczniów pod kierunkiem dwóch nauczycieli „Dnia wiedeńskiego” w szkole. W tym dniu cała społeczność szkolna zobaczą kawiarenkę wiedeńską z prawdziwą kartą dań, scenki w języku niemieckim: spotkanie poetów w kawiarniach i wymiana poglądów, wypożyczone stroje z muzeum i teatru, prezentacje multimedialną o Wiedniu.
  • „Bezpieczne ratownictwo +” - Działania polegają na przeprowadzeniu przez wykwalifikowanych ratowników medycznych WOPR warsztatów dla 91 uczniów gimnazjum we wrześniu i październiku w 4 grupach. Zdobędą oni umiejętności   udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach.