KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

aktywna-tablica-2-780x419

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 brała udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

Zadaniem projektu było zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

 

Technologia informacyjna i komunikacyjna (TIK) to połączenie technologii informatycznej z innymi, głównie z technologią komunikacyjną, np. komputer wraz z oprogramowaniem, telefony komórkowe, smartfony, telewizja inny sprzęt medialny.

 


1. Pomoce dydaktyczne

 

Nakłady finansowe poniesione na realizację programu przyczyniły się do poszerzenia bazy elektronicznych zasobów szkoły. W ramach tego programu zakupiliśmy tablicę interaktywną z projektorem, trzy projektory i zestaw głośników. Sprzęt został umieszczony w czterech salach lekcyjnych.

 

2. Powołanie e- koordynatora.

 

Powołano e- koordynatora, który brał udział w spotkaniach koordynatorów innych szkół w ramach międzyszkolnej sieci współpracy. Wyznaczono również  czterech liderów zespołów samokształceniowych. Do ich zadań należało monitorowanie wykorzystania tablicy, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć.

 

3. Szkolenie nauczycieli

 

Wszyscy nauczyciele szkoły podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w szkoleniach podczas których doskonalili swoje umiejętności w zakresie:

 

-  praktyczne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem możliwości tablicy multimedialnej

 

-  korzystanie z platform edukacyjnych i różnych aplikacji cyfrowych

 

- stosowanie metody projektu, odwróconej lekcji z wykorzystaniem cyfrowych urządzeń laptop, tablet, tablica multimedialna

 

Szkolenia odbyły się:

 

13.12.2017, 03.01.2018  – „ Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii komputerowej w praktyce.”

 

21.03.2018, 21.05.2018 2018  – „Cyfrowa lekcja z pomysłem – praktyczne narzędzia i metody nauczania z wykorzystaniem       tablicy multimedialnej.”

 

Ponadto nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w szkoleniu:

 

06.12.2017 – Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry edukacyjnej z interaktywnym kursem programowania Scottie Go!

 

4. Wymiana doświadczeń

 

W kwietniu nawiązaliśmy współpracę w ramach międzyszkolnej sieci współpracy szkół biorących udział w realizacji zadań programu „Aktywna tablica”: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 9 w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa w Luszowicach, Szkoła Podstawowa w Płazie,. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach otwartych z matematyki, biologii, dwukrotnie z j. angielskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej.

Zorganizowano dwie lekcje otwarte, w których uczestniczyli nauczyciele z innych szkół. 11.05.2018 – lekcja języka polskiego - Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę…- utrwalenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej. 

25.05.2018 – lekcja edukacji wczesnoszkolnej – Ważenie – utrwalenie wiadomości. Powtórzenie poznanych wiadomości dotyczących ważenia: jednostki wagi, brutto, netto, tara, obliczenia wagi towaru.

 

5. Projekt edukacyjny

 

Z uczniami klasy 3b, 3d i 2c przeprowadzono projekt edukacyjny.  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie, który miał na celu zastosowanie tablic interaktywnych i multimediów w nauczaniu.

Uczniowie przygotowali materiały multimedialne w trakcie wycieczek do Grecji, Wiednia i Pragi.
W materiałach przedstawili ciekawostki przyrodnicze i kulturowe zwiedzanych regionów.
Po powrocie do szkoły przygotowali filmy, prezentacje i quizy, które posłużyły im do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem multimediów.

W rezultacie realizacji przyjętych zadań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,   nauczyciele i  uczniowie podnieśli swoje umiejętności w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się, w pracy indywidualnej i  pracy zespołowej.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu:

 

   mf1 g13b

Projektory multimedialne w salach edukacji wczesnoszkolnej G3 i G13

 

 

 sp1 sp2

Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym w sali przyrodniczej

 

  


SL1 SL2
Projektor multimedialny w sali L

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Link do grupy chrzanowskiej, z którą współ[racujemy:

 

https://sites.google.com/view/chrzanow-aktywna-tablica/szko%C5%82y?authuser=0

 

Link do scenariuszy:

 

https://drive.google.com/drive/folders/17rx8waVFNdcXUc3b_mbbEDrVPZlNuKND?usp=sharing

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNA TABLICA:

 

SZKOLENIE: „Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry edukacyjnej z interaktywnym kursem programowania
                           Scottie Go!”
06.12.2017

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

SZKOLENIE: „ Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii komputerowej w praktyce.”
13.12.2017, 03.01.2018 

W naszej szkole odbyło się szkolenie dotyczące poszczególnych modułów dziennika elektronicznego. 
Dowiedzieliśmy się jak posługiwać się modułem dotyczącym dokumentowania wycieczek szkolnych. 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

SZKOLENIE: "Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania"

21.03.2018, 21.05.2018 2018 

W związku z Aktywną Tablicą w naszej szkole odbyły się dwa szkolenia nauczycieli pt. "Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania". Poprowadził je pan Oleksy z Akademii GWO. Poznaliśmy m.in. aplikacje: Socrative, ED Puzzle, Quizziz, Kahoot, Phet, Plickers, Hot Potatoes. Usłyszeliśmy też co nieco o programowaniu oraz wykorzystaniu narzędzi Google.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 LEKCJE OTWARTE

 

 Sprawozdanie z lekcji otwartej realizowanej w ramach projektu „Aktywna Tablica”

Dnia 11.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini odbyła się lekcja otwarta organizowana dla nauczycieli - polonistów ze szkół biorących udział w programie „Aktywna tablica”. W lekcji języka polskiego pt.: „Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę…” prowadzonej przez p. Magdalenę Dziedzic wzięli udział uczniowie klasy IV b (wych.: p. Katarzyna Trębacz).

Celem zajęć było utrwalenie zasad ortograficznych. Na lekcji korzystano z technologii informatycznej, łącząc także tradycyjne formy, np. praca z kartami pracy, drama. Klasa IV b wysłuchała i obejrzała krótki materiał audiowizualny, przypominający najważniejsze zasady pisowni „u”. Uczniowie mieli okazję zastosować w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu poprawnej pisowni, m.in. w internetowej grze ortograficznej: „Ortograficzna wybieranka”. Wiele radości sprawiły dzieciom także ortograficzne kalambury. Czwartoklasiści „wcielali się” w wylosowane przez siebie zwierzę, a zadaniem klasy było odgadnąć, kim są. Forma „zabawowa” lekcji miała zachęcić uczniów klasy IV do korzystania z multimediów w nauce j. polskiego, a także pokazać im, że ćwiczenia ortograficzne wcale nie muszą być nudne.

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie z lekcji otwartej realizowanej w ramach projektu „Aktywna Tablica”

Dnia 25.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini odbyła się lekcja otwarta organizowana dla nauczycieli ze szkół biorących udział w programie „Aktywna tablica”.

W lekcji matematyki pt.: „Ważenie – utrwalenie wiadomości” prowadzonej przez p. Wioletę Bączek wzięli udział uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej. 

Celem zajęć było utrwalenie dotychczasowo zdobytych wiadomości dotyczących ważenia. Podczas lekcji wykorzystano nowoczesne technologie informacyjne , oraz gry dydaktyczne , które połączone zostały z tradycyjnymi formami nauki takimi jak praca z podręcznikiem i zeszytem. Uczniom została wyświetlona specjalna prezentacja przypominająca najważniejsze informacje takie jak : jednostki wagi , brutto , netto , tara . Następnie wykorzystane zostały specjalnie dobrane gry dydaktyczne online min. „ Ile brakuje do kilograma” , w trakcie których uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności. Największą radość sprawił dzieciom quiz podsumowujący lekcje z wykorzystaniem kart „Plickers” , który wyłonił liderów posiadających największą wiedzę dotycząca ważenia . Wykorzystanie nowoczesnej technologi jaką jest tablica multimedialna , sprawiło że dzieci chętnie zabierały głos podczas lekcji jak  również lepiej zapamiętywały.

tablica1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT EDUKACYJNY Z ZASTOSOWANIEM TIK

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie, który miał na celu zastosowanie tablic interaktywnych i multimediów w nauczaniu.
Uczniowie klas 3b, 3d i 2c przygotowali materiały multimedialne w trakcie wycieczek do Grecji, Wiednia i Pragi.
W materiałach przedstawili ciekawostki przyrodnicze i kulturowe zwiedzanych regionów.
Po powrocie do szkoły przygotowali filmy, prezentacje i quizy, które posłużyły im do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem multimediów.