Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini

„Widzę, że przygotowujecie się poważnie do zadań jutra.”

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa nr 8
  im. Jana Pawła II w Trzebini

Osiedle Widokowe 21
32-540 Trzebinia
woj. małopolskie

tel: 32 6121 956

e-mail:
sekretariat@sp8trzebinia.edu.pl

e-Dziennik Librus

 • Szkoła posiada dziennk elektroniczny Librus


 Wejdź 

Facebook

 • Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Szkoły na facebooku, gdzie publikowane są aktualności


 Wejdź 

STOŁÓWKA

Godziny pracy stołówki szkolnej
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Godziny wydawania posiłków
10.40 - 11.25 (klasy I-III)
11.45-12.30 (klasy IV-VIII)
14.00-14.45 (osoby z zewnątrz)

Obiady prosimy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem

Celem odliczenia kosztu obiadu, informację o nieobecności dziecka prosimy składać na kuchni.

 Menu na facebook

Dzwonki

 • 0.   7.10 - 7.55 - 5 min
 • 1.   8.00 - 8.45 - 5 min
 • 2.   8.50 - 9.35 - 10 min
 • 3.   9.45 - 10.30 - 10 min
 • 4. 10.40 - 11.25 - 20 min
 • 5. 11.45 - 12.30 - 20 min
 • 6. 12.50 - 13.35 - 10 min
 • 7. 13.45 - 14.30 - 5 min
 • 8. 14.35 - 15.20 - 5 min
 • 9. 15.25 - 16.10 - 5min
 • 10. 16.15 - 17.00

Microsoft Office 365

Logowanie do usługi

 

Microsoft TEAMS

Pobierz aplikację


BIP SP8


 Wejdź 


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp8trzebinia.edu.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini
Osiedle Widokowe 21
32-540 Trzebinia
woj. Małopolskie
tel: 32 6121 956 fax: 32 6122 952
e-mail: zwmsp8@interia.pl
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, z których nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości  lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej:

- podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebini

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Adrian Piórko, Marcin Kasprzyk

e-mail: zwmsp8@interia.pl

Telefon: 32 6121 956

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony osiedla. Do wejścia można przejść z parkingu, korzystając ze schodów lub utwardzonego podjazdu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze jedno wejście od strony parkingu – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach (bez barier architektonicznych). Do szkoły można dostać się także wejściami od strony auli szkolnej (schody) oraz od strony boisk szkolnych (wyjście ewakuacyjne). Te wejścia są zamknięte i otwierane w razie potrzeby przez pracowników obsługi.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek posiada 2 windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych – zjazdy dla wózków w szkole oraz na boiskach szkolnych, 2 windy.

Na terenie szkoły jest plac przystosowany do parkowania około 40 samochodów Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.