Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini

„Widzę, że przygotowujecie się poważnie do zadań jutra.”

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa nr 8
  im. Jana Pawła II w Trzebini

Osiedle Widokowe 21
32-540 Trzebinia
woj. małopolskie

tel: 32 6121 956

e-mail:
sekretariat@sp8trzebinia.edu.pl

e-Dziennik Librus

 • Szkoła posiada dziennk elektroniczny Librus


 Wejdź 

Facebook

 • Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Szkoły na facebooku, gdzie publikowane są aktualności


 Wejdź 

STOŁÓWKA

Godziny pracy stołówki szkolnej
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Godziny wydawania posiłków
10.40 - 11.25 (klasy I-III)
11.45-12.30 (klasy IV-VIII)
14.00-14.45 (osoby z zewnątrz)

Obiady prosimy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem

Celem odliczenia kosztu obiadu, informację o nieobecności dziecka prosimy składać na kuchni.

 Menu na facebook

Dzwonki

 • 0.   7.10 - 7.55 - 5 min
 • 1.   8.00 - 8.45 - 5 min
 • 2.   8.50 - 9.35 - 10 min
 • 3.   9.45 - 10.30 - 10 min
 • 4. 10.40 - 11.25 - 20 min
 • 5. 11.45 - 12.30 - 20 min
 • 6. 12.50 - 13.35 - 10 min
 • 7. 13.45 - 14.30 - 5 min
 • 8. 14.35 - 15.20 - 5 min
 • 9. 15.25 - 16.10 - 5min
 • 10. 16.15 - 17.00

Microsoft Office 365

Logowanie do usługi

 

Microsoft TEAMS

Pobierz aplikację


BIP SP8


 Wejdź Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 8 w Trzebini BONA FIDE jest dobrowolną, pozarządową organizacją non- profit o celach niezarobkowych.

Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini Osiedle Widokowe 21. Stowarzyszenie skupia się na uczniach Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini. Działając w dobrej wierze od wielu lat, w miarę swoich możliwości wspiera działalność placówki i pomaga w realizacji różnorodnych inicjatyw dla dobra uczniów. Zebrane środki trafiają do uczniów w postaci nagród, stypendiów, dofinansowań wycieczek lub pomocy rzeczowej. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowaliśmy różnorodne projekty edukacyjne wzbogacając ofertę i bazę szkoły.

Główne cele statutowe: podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych lokalnej społeczności, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych, wspieranie szkoły w działaniach szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Stowarzyszenie Bona Fide publikuje swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego.

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego : https://liblink.pl/V0p2TMQfhh

Po wpisaniu KRS 0000107880 można zapoznać się z kompletem informacji z kolejnych lat działalności naszego Stowarzyszenia.

KRS 0000107880

KONTO SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95191010482604284011210001

Mail : bonafidesp8@op.pl

******************************************
strona Bona Fide na facebooku : Bona Fide - Strona główna Facebook
*************************************************************